Jak używać ezy do zaszczepiania?

Jak używać ezy do zaszczepiania?

Ezę do zaszczepiania należy wysterylizować w sterylizatorze na podczerwień przed i po każdym użyciu.Oznacza to, że jest on raz dokładnie spalany w sterylizatorze na podczerwień, a metalowy lub szklany pręt we wnęce sterylizatora na podczerwień również musi być obracany.Po wyjałowieniu ezy w sterylizatorze na podczerwień należy ją schłodzić przed pobraniem próbki lub umieszczeniem jej na stole roboczym, aby zapobiec oparzeniu drobnoustrojów i przypaleniu blatu.(Czas chłodzenia jest taki sam jak w przypadku tradycyjnej lampy alkoholowej).Pierścień inokulacyjny jest głównym elementem sterylizatora na podczerwień, który ma duży wpływ na jakość efektu sterylizacji.Awaria korpusu grzewczego jest jedną z głównych przyczyn osłabienia efektu sterylizacji.wytwarzają substancje pyliste.Przyczyny awarii grzałki wynikają głównie z długotrwałego użytkowania korpusu grzewczego lub złej jakości powietrza przechodzącego przez grzałkę oraz jakości samego zakupionego sterylizatora na podczerwień.Dlatego wybierając ezę do zaszczepiania musimy szukać zakupu, aby nie wpłynąć na cały eksperyment.

How to use the inoculation loop?


Czas publikacji: 14 kwietnia-2022

Wyślij do nas wiadomość:

Napisz tutaj swoją wiadomość i wyślij ją do nas